آخرین خبرها

جواب نگارش ششم صفحه 63 عطّار و جلال الدّین محمّد

نگارش ششم صفحه63

1-با حروف آخر هر واژه،مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید.

هیجان انگیززیارتتعجببرخیز-زادگاه-هیجان-نیشابور

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …