جواب نگارش ششم صفحه 61 رنج هایی کشیده ام که مپرس

صفحه61

1-دو تصویر را با هم مقایسه کنید.

در تصویر سمت راست دشتی وسیع که پوشیده از گل های کوچک و رنگارنگ است خودنمایی می کند در حالیکه تصویر سمت چپ یک شاخه گل بزرگ و قرمز رنگ را به تصویر می کشد. در هر دو تصویر می توانیم گل قرمز رنگ ببینیم با این تفاوت که گل های قرمز رنگ سمت راست به نظر لاله هستند اما گل سمت چپ چیزی شبیه به گل رز و محمّدی. با نگاه کردن به هر دوی این تصویرها حس شادابی و سرزندگی در انسان به وجود می آید و لبخندی که نشان از خشنودی و لذّت است بر لبانش می نشیند.دسته گل های سمت راست با توجّه به ساقه های باریک و گلبرگ های نحیفشان به نظر می رسد که عمری بسیار ناچیز داشته باشند. در حالی که از گلبرگ های درشت و ساقه ی ضخیم گل سمت چپ چنین بر می آید که این گل عمر و دوام بالاتری نسبت به گل های تصویر سمت راست دارد.

دکمه بازگشت به بالا