جواب نگارش ششم صفحه 52 دریا قُلی

صفحه52

1-با استفاده از واژه های زیر یک بند درباره ی«شهید»بنویسید.از علائم نگارشی مناسب هم استفاده کنید. 

عشق-زندگی-حماسه-صداقت-سنگر-سرنوشت ساز

شهیدان برای دفاع از این مرز و بوم در پشت سنگر عشق پناه گرفتند،عشق به میهن،عشق به مردم.حماسه آفرینی آن ها در میدان جنگ و پیروزی و فتوحات سرنوشت سازشان در پیکار با دشمن نمادی شده برای زندگی نسل های بعد. برای ما.برای مایی که می توانیم با افتخار سرمان را بالا بگیریم و به داشتن چنین دلاور مردنی افتخار کنیم.به داشتن چنین سربازانی،به صداقت و وفاداری آن ها در عشقشان به این سرزمین.بیایید این بزرگان را الگو و سرمشق خود قرار دهیم و در عشق به میهن صداقت و خلوص نیّت داشته باشم.بیایید با خود پیمان ببندیم که جان خود را برای رهایی و آزادی این مملکت،کف دستمان قرار دهیم و با شجاعت در برابر هر آن کس که دشمن آبادانیش است،بایستیم.

2-من با خواندن این درس: 

کنجکاو شدم…  که بیشتر در مورد افراد بزرگی مثل دریا قلی که دلاوری های بی نظیری را در زمان دفاع مقدّس به خرج دادند،بخوانم
متوجّه شدم که… هر انسانی حتّی با کمترین امکانات هم می تواند در راه دفاع از میهن گام بردارد.
اکنون احساس می کنم که… باید من هم تلاش کن تا آرش ها و دریا قلی ها باشم. هر گاه که لازم باشد دلاورانه از کشورم دفاع کنم و برای رهایی آن از چنگال دشمن به هر شکل ممکن تلاش کنم.
دکمه بازگشت به بالا