جواب نگارش ششم صفحه 32 داستان من و شما

صفحه32

3-جدول زیر را کامل کنید.

قبلا درباره ی زبان فارسی می دانستم….. که این زبان از قدمت و تاریخ بسیار پرباری برخوردار است و در طول این مدت مردان و زنان بزرگی عمر ، ثروت و حتی جان خود را صرف پاسداری از آن کرده اند و به اشکال مختلف به این زبان گران بها خدمت کرده اند.
اکنون یاد گرفتم…. ما هم می توانیم راه این افراد بزرگ را ادامه دهیم و با تمام توان  در حفظ این میراث بزرگ بکوشیم تا زبان فارسی برای همیشه جاودانه باقی بماند و دشمنان نتوانند به راحتی آن را نادیده بگیرند.
تصمیم گرفتم ….  تا سربازی باشم برای حفظ زبان فارسی و بکوشم تا آخرین لحظه عمرم از هوش،علم و توانم در جهت پاسداری از این گوهر گرانقدر  بهره بگیرم.
دکمه بازگشت به بالا