جواب نگارش ششم صفحه 30 داستان من و شما

صفحه30

1-به عنوان یک ایرانی به نظرتان برای حفظ و پاسداری از زبان ملّی چه باید کرد؟ در یک بند بنویسید.

برای رسیدن به این هدف بزرگ و مهم،لازم است که از ورود واژگان سایر زبان ها به زبان فارسی جلوگیری کنیم.اجازه ندهیم کلمات اصیل و پرمعنی زبان فارسی به راحتی به دست فراموشی سپرده شوند. از ایجاد کلمات خود ساخته و به کاربردن اصطلاحات غیر اصیل موجود در فضای مجازی خودداری کنیم و در نهایت بکوشیم با آموزش دانسته هایمان به دیگران،زبان فارسی را نسل به نسل و سینه به سینه منتقل کنیم.

2-با استفاده از واژه های زیر،یک بند درباره ی زبان مادری خود بنویسید.

بزرگی و عظمت ، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار

زبان فارسی دارای آوازه ای به بلندای تاریخ است. شکوه و شوکت زبان فارسی ریشه در تارخ چندین هزارساله کشور عزیزمان ایران دارد. این زبان نشان سربلندی و اعتبار ماست زیرا باقیمانده ی نیاکان و ابا و احداد ماست.هه ما فارسی زبانان موظّف هستیم برای حفظ بزرگی و عظمت این زبان تمام تلاش خود را بکنیم و اجازه ندهیم بیگانگان به راحتی این شکوه و جلال زبان فارسی را از بین ببرند.

دکمه بازگشت به بالا