جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13

1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از یک یا دو بیت شـعر که
در مورد فصل بهار سروده شده است،استفاده کنید. 

طبیعت عطرآگین و خوش رنگ بهار،نغمه و آواز پرندگان،جوش و خروش چشمه ها و رودها،گرمای دل انگیز آفتاب همه و همه ارمغانی است از خدای مهربان.

هنرمندی خداوند در فصل بهار جلوه گر می شود.گویی به واقع قلمی در دست گرفته و همه جا را با دستان هنرمندش رنگ زده است.

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است               دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود           هر که فکرت نکند نقش بُوَد بر دیوار

به راستی برای انسان عاقل چه چه بلبلان خوش خطّ و خال در دامن صحرا،شکفتن غنچه های کوچک و درشت،جوانه زدن دانه ها و سر بر آوردنشان از زیر خاک، جوشش چشمه ها و خروش رودها، باد و باران های ملایم و لطیف و هوای مطبوع و دل انگیز همه نشانی از عظمت و بزرگی خداوند کریم است.

عقل از درک این همه لطف و بزرگی و زبان از وصف توانایی و علم خداوند قاصر و عاجز است.

حد من نیست ثنایت گُفتن                گوهر شکر عطایت سُفتن

دکمه بازگشت به بالا