جواب نگارش ششم صفحه 12 معرفت آفریدگار

صفحه12

1-با کلمات زیر،متنی مناسب در چند سطر بنویسید.

بهار،سوسن،نرگس،لاله زار،بید،بلبل

آغازی دوباره!حیاتی مجدد! بهار با همه ی زیبایی هایش بار دیگر از راه رسیده و عطر دل انگیز گل های سوسن و نرگس در اطراف کلبه پیچیده است. صدای بلبل نغمه خوان نوید روزهای خوشی را می دهد.سرخی لاله زار،نغمه گوش نواز نسیم بهاری،صدای خروش جوی و سرسبزی بید کنارش چه تصویر محشری ساخته اند! کاش این صحنه ها تمام نشدنی بود.

2-داستان زیر را تا یک بند،ادامه دهید.

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت،آهی کشید و به درخت بید در آن سوی باغ،که کودکان،کاری به کارش نداشتند،خیره شد.کمی به فکر فرو رفت و زیر لب با خود گفت:«شاید بهای پربار بودن همین است.شاید اگر من هم میوه ای نداشتم حال و روزم این گونه نبود. شاید اگر  به دیگران اجازه استفاده از میوه هایم را نمی دادم اکنون همه چیز خوب بود.شاید هم این زخم و ضعف نتیجه آن است که زیبایی و دارایی ام را سخاوتمندانه در اختیار دیگران گذاشتم. بدون اگر مثل آن بید فقط به فکر خودم بودم هیچ کدام از این اتفاق ها نمی افتاد. خودم کردم که لعنت بر خودم باد» 

دکمه بازگشت به بالا