جواب نگارش ششم صفحه 11 معرفت آفریدگار

صفحه11

3-نوع جمله های زیر را مشخّص کنید.

جمله نشانه ی نگارشی نوع جمله
زیر درخت را نگاه کن . امری
برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ پرسشی
امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد . خبری
خدایا تو معرکه ای ! عاطفی
دکمه بازگشت به بالا