جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 97 روزهای مهم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 97

١ــ متن زیر را با همکلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان کنید. دوست دارید در زندگیتان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید؟

به عبادت و نماز روزه اهیمت ویژه‌ای قائل بودند – خیلی به نظم و پاکیزگی اهمیت می‌دادند – در کارهای خانه به همسرشان کمک می‌کردند و …

دکمه بازگشت به بالا