جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 90 نشانه‌های ملی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 90

1ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید.
الف) شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است؟

ارزش شهدا و جایگاه‌ آن‌ها – عظمت و زیبایی‌های ایران – ویژگی‌های اخلاقی مردم

ب) چرا شاعر نقشه‌ی ایران را غرق بوسه می‌کند؟

چون کشورش برای او ارزشمند است و وطن خود را مثل خانه‌‌ی خود می‌داند.

دکمه بازگشت به بالا