جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 85 از محیط زیست مراقبت کنیم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 85

1ــ آیا در منطقه‌ی شما جانوران یا گیاهانی هستند که تعداد آن‌ها نسبت به سال‌های قبل کم شده باشد یا از بین رفته باشند؟ از بزرگترها در این باره پرس‌وجو کنید و نتیجه را در کلاس بگویید.

بر عهده دانش آموز 

 

2ــ چرا در بعضی از فصل‌ها شکار جانوران یا صید ماهی در بعضی جاها ممنوع است؟

چون آن فصل‌ها، فصل تخم‌گذاری و تولید مثل آن‌ها است و صید جانوران موجب تهدید انقراض نسل آن‌ها خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا