جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 70 کوه‌ها و دشت‌های زیبا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 70

1- روی نقشه، دو قله‌ مهم رشته کوه البرز و دو قله مهم رشته کوه زاگرس را نشان دهید و نام ببرید.

2ــ رشته‌کوه‌ها، دشت‌های وسیع و جلگه‌های ایران را نشان دهید.

نقشه ایران که در آن: جلگه گرگان. جلگه مازندران . جلگه گیلان. جلگه مغان. جلگه خوزستان. کوه دماوند. علم کوه . دشت مغان. زردکوه. کوه دنا.

دور نوشته هایشان خط کشیده شده است، جلگه ها با رنگ آبی و کوه ها با رنگ قرمز

 

 

3ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی ١٠ (ناهمواری‌های ایران) را در کلاس کامل کنید و نام قله‌ها، دشت‌ها، رشته‌کوه‌ها و جلگه‌های مهم ایران را روی نقشه بنویسید.

کاربرگه شماره 10

1ــ رشته کوه‌ها را با مداد قهوه‌ای و دریاها را با مداد آبی رنگ کنید. نام دریاها را بنویسید.

2ــ روی نقشه، نام رشته کوه البرز و زاگرس و قله‌های دماوند، دنا، زردکوه، علم‌کوه را بنویسید.

 

تصویر نقشه ایران به صورت سفیدکه تصویر کوه ها کشیده شده است و کوه دماوند، علم کوه، رشته کوه البرز، رشته کوه زاگرس، کوه دنا، زردکوه درآن مشخص شده است.

 

 

3ــ نام جلگه‌های مهم ایران را در جای خالی بنویسید و جلگه‌های جنوبی ایران را با مداد سبز رنگ‌آمیزی کنید. 

 

تصویر نقشه ایران که در آن: جلگه گیلان سمت چپ بالا(شمال)، جلگه مازندران تقریباً وسط در قسمت بالا(شمال)، جلگه گرگان سمت راست بالا (شمال)، جلگه خوزستان سمت تقریباً جنوب غربی آمده است

دکمه بازگشت به بالا