جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 62 سفری به شهر باستانی کرمانشاه

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 62

1ــ مادر محسن چه دلایلی را برای از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام به ایران، بیان کرد؟ (خلاصه کنید.)

مردم مجبور بودند برای تامین هزینه‌های جنگ با رومیان، مالیات بیشتری بپردازند. همچنین آنان از امتیازات بزرگان مانند سواد محروم بودند. پادشاهان آنان مشغول خوشگذرانی و تفریح بودند و به مردم توجهی نداشتند. این اتفاقات سبب نارضایتی مردم و از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام به ایران شد.

 

2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی ٩ (سلسله‌های ایران باستان) را انجام دهید.

با توجه به آنچه درباره‌ی حکومت‌های ایران باستان خواندید، مهمترین ویژگی‌های هریک از این سلسله‌ها را در نمودار بنویسید.

با یکدیگر متحد شدند و حکومت تشکیل دادند. اولین حکومت….. :

مادها

– ساختن راه‌ها

– تشکیل سپاه ده هزار نفری

– به وجود آموردن چاپارخانه

:

هخامنشیان

–         توسط جانشینان اسکندر ایجاد شد

–         توسط پارت‌ها از ایران رانده شدند.

–         رواج دادن آداب و رسوم و خط و زبان یونانی‌ها:

سلوکیان

–         سورنا سردار ایرانی، سردار رومی را شکست داد.

–         تبدیل ایران به کشوری پهناور

–         در فنون جنگی، سوار کاری و تیراندازی ماهر بودند.:

اشکانیان

–         شاپور ااول توانست امپراتور روم را اسیر کند.

–         معماری و سنگتراشی پیشرفت زیادی کرد.

–         ساخت دانشگاه جندی شاپور در خوزستان:

ساسانیان

 

دکمه بازگشت به بالا