جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 6 اینجا محله ماست

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 6

1- نام مسجد محله شما چیست؟

مسجد علی ابن ابیطالب

به کمک بزرگ‌ترها پرس‌و‌جو کنید که در مسجد محله شما چه فعالیت هایی امجام می‌شود. آن‌گاه در کلاس در این باره صحبت کنید. (با توجه به آنچه در

کتاب هدیه‌های آسمان یاد گرفته‌اید.)

برگزاری نماز جماعت، فعالیت‌های فرهنگی

 

2- برای بهتر شدن بوستان محله‌تان، چه پیشنهادی دارید؟

کاشت درخت و گل‌ در محوطه بوستان، محافظت و گیاهان، حفظ نظافت محوطه و …

 

دکمه بازگشت به بالا