جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 55 سفری به تخت جمشید (1)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 55

1- با توجه به فعالیت درس 9، بگویید که ساختن سکه‌ی طلا به دستور داریوش چه نقشی در داد و ستد و تجارت داشت؟

موجب رونق گرفتن تجارت و بازرگانی و رشد اقتصادی در زمان خود شد.

 

2ــ در جدول زیر جاهای خالی را پر کنید.

                              اقدام داریوش                                                         نتیجه

ساختن سکه طلا آسان‌تر شدن و رونق گرفتن داد و ستد
ساختن راه‌ها ارتباط سریع‌تر و بهتری بین شهرها با یکدیگر و با پایتخت به وجود آمد.
تقسیم کشور به بخش های مختلف اداره بهتر کشور
ساختن چاپارخانه‌ها ارسال نامه‌ها از به وسیله پیک‌ها به تمام نقاط کشور

 

3ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 8 (ابزارها و وسایل ایران باستان) را کامل کنید.

کاربرگه شماره 8

به تصویرها نگاه کنید و حدس بزنید که این وسایل چیستند؟ ایرانیان باستان از هر کدام از این وسایل چه استفاده‌ای میکرده‌اند؟

تصویر:            

             گوشواره قیمتی                                        دستبند قیمتی         

              گردنبند قیمتی                                            کاسه آش فلزی 

               لوح سنگی تزئینی                                   سکه برای خرید و فروش

دکمه بازگشت به بالا