جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 4 همسایه ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 4

1- به کمک پدر و مادر خود پرس‌و‌جو کنید که برای داشتن محله‌ای بهتر، در چه کارهایی می‌توانید با اهالی محل همکاری کنید.

نظافت و تمیزکاری محل، همکاری در تزئینات محل در مناسبت‌ها، کمک به همدیگر در مراسمات و مشکلات و…

2ــ به تصویر زیر نگاه کنید و بگویید چه مزاحمتی برای همسایه‌ها به وجود آمده است. برای اینکه چنین صحنه‌ای پیش
نیاید، چه باید کرد؟

یه شخص ماشین خود را در مقابل پارکینگ شخص دیگری پارک کرده است، و آن شخص را با مشکل مواجه کرده است.

برای اینکه چنین صحنه ای به وجود نیاید هر یک از اهالی محل باید به فکر حق و حقوق بقیه باشد و قوانین را رعایت کند.

دکمه بازگشت به بالا