جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 23 زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 23

1ــ شما در کدام استان زندگی می‌کنید؟ مرکز استان شما کدام شهر است؟ یک یا دو شهر دیگر استان خود را نام ببرید.

آذربایجان غربی – ارومیه – خوی، چایپاره

 

2ــ آیا کسی از خویشان یا آشنایان شما در استان‌های دیگر ایران زندگی می‌کند؟ کدام استان؟

بله – آذربایجان شرقی

 

3ــ جمله‌ی زیر را کامل کنید.
من در شهر / روستای خوی، که در استان آذربایجان غربی قرار دارد، زندگی می‌کنم.

 

4ــ کاربرگه‌ی شماره‎‌‌ی 6 (نقشه‌ی استان‌های ایران‌) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 6:

1ــ روی نقشه، استان محل زندگیتان را با رنگ قرمز نشان دهید.
2ــ استان‌های همسایه‌ی استان خود را بارنگ زرد مشخص کنید.
3ــ دریاهای نقشه را با مداد آبی رنگ کنید.
4ــ الف)نام دریاهایی را که نوشته نشده است، بنویسید. ب) آیا استان محل زندگی شما در کنار دریا واقع شده است؟ خیر

نقشه ایران

 

دکمه بازگشت به بالا