جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 21 زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 21

1ــ متن درس را بخوانید و سه تفاوت دیگر شهر و روستا را پیدا کنید و بنویسید.

الف) جمعیت روستا نسبت به شهر کمتر است.

ب)شغل مردم روستا، کشاورزی،دامداری و باغداری است ولی مردم شهر در ادارات و مغازه‌ها و کارخانجات کار می‌کنند.

ج)روستا توسط شورای اسلامی یا دهیاری اداره می‌شود اما شهر توسط شهردار اداره می‌شود.

 

2ــ زندگی روستایی چه تفاوتی با زندگی عشایری دارد؟

شغل اصلی عشایر دام پروری است و به همین دلیل مردم عشایر خانه ثابتی ندارند و برای چرای دام خود از جایی به جای دیگر کوچ می‌کنند، در حالیکه مردم روستا علاوه بر دام‌پروری، کشاورزی و باغداری نیز انجام می‌دهند و محل زندگی آن‌ها ثابت است.

دکمه بازگشت به بالا