جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 20 زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 20

١ــ عکس «الف» یک شهر و عکس «ب» یک روستا را نشان میدهد. اجزاء عکس «ب» را مانند عکس «الف»، مشخص کنید و بنویسید.

کوه – کشاورز – زمین کشاورزی – خانه‌های گلی – حیوان اهلی – آب

 

٢ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 5 (عکس خوانی) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 5:

1ــ در عکس زیر، چه چیزهایی مشاهده می‌کنید؟ مانند نمونه آنها را مشخص کنید.

تصویری که در آن محل هایی ممشخص است شامل: چمنزار، رودخانه، درختان، دامنه‌ی کوه، خانه روستایی، جاده، پل.

 

2ــ از روی عکس‌ها می‌توانیم تا حدی به ویژگی‌های یک مکان و زندگی مردم آنجا پی ببریم. آنچه از این عکس میفهمید بیان کنید.

عکس، یه خانه روستایی را نشان می‌هد. با توجه به عکس، سقف این خانه ها به صورت شیروانی، و با استفاده از سفال ساخته شده است. در ساختن خانه از چوب استفاده شده است. اهالی خانه هر یک مشغول انجام یک کاری هستند و با همدیگر همکاری می‌کنند. مردم روستا علاوه بر کارهای خانه و کشاورزی و باغداری، صنایع دستی نیز تولید می‌کنند. آن‌ها در کنار این فعالیت ها از حیواناتی مانند گاو، مرغ و خروس و گوسفند هم نگهداری می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا