جواب مطالعات اجتماعی چهارم صفحه 15 نقشه‌ی محله‌‌‌ی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 15

١ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 (دیدن منظره از بالا) را در کلاس انجام دهید.

اگر شما روبه‌روی این مزرعه بایستید،چنین منظره‌ای را مشاهده می‌کنید.

تصویر یک باغ و کودکی که به آن نگاه می کند.

 

اگر با چرخ‌بال (هلیکوپتر) از روی این مزرعه پرواز کنید، آن را به این شکل می‌بینید.

الف) شماره‌های تصویر بالا را به تصویر پایین متصل  کنید.

 

تصویر شخصی که در هلیکوپتر نشسته و بر بالای باغ پرواز می‌کند.

ب)اکنون بگویید چه چیزی را در این مزرعه از روبه‌رو نتوانستید ببینید، امّا از بالا آن را مشاهده کردید؟

هلیکوپتر – گوسفند

دکمه بازگشت به بالا