جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 95 سفر به کربلا (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 95

2- چرا امام حسین (ع) علیه حکومت یزید قیام کرد؟

زیرا یزید پسر معاویه که مردی فاسد و ستمگر بود بر مسلمانان جهان حکومت می‌کرد یزید به‌طور آشکارا گناه می‌کرد و دستورات و تعالیم دین اسلام را زیر پا می‌گذاشت.

3- شما از واقعه‌ی عاشورا چه پیامی دریافت کردید؟ بیان کنید.

جنگیدن در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر و ایثار و از خودگذشتگی در راه و دین خداوند.

4- کاربرگه‌های شماره‌ی 14 و 15 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 14

خط زمان تاریخ اسلام

با توجه به خط زمان، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

1- فتح مکه چند سال پس از هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه اتفاق افتاد؟

10 سال پس از هجرت

2- واقعه‌ی عاشورا چند سال پس از هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه اتفاق افتاد؟

61 سال پس از هجرت

3- امام علی(ع) چند سال پس از رحلت پیامبر (ص) به خلافت رسید؟ حساب کنید.

35 سال پس از هجرت

4- دو مورد از نوشته‌های زیر را انتخاب کنید و در خانه‌های خالی قرار بدهید.

بعثت پیامبر                                                   شهادت امام حسن (ع)                            جنگ صفین  

 

 هجرت پیامبر از مکه به مدینه              1 هجری

                                                                                                                     فتح مکه                                       8 هجری

                                                                                                                     رحلت پیامبر (ص)                            11 هجری

خلافت امام علی (ع)         35 هجری          

شهادت امام علی (ع)          40 هجری

     شهادت امام حسن (ع)         50 هجری

                                                          واقعه عاشورا                        61 هجری

 

کاربرگه شماره 15

شخصیت‌های تاریخ اسلام

هر کلمه را به جمله یا عبارت مربوط به آن وصل کنید.

عمروعاص: فردی حیله‌گر که درجنگ صفین میان سپاهیان امام علی (ع) تفرقه انداخت.

امین: لقب حضرت محمد (ص) در کودکی و نوجوانی

حضرت خدیجه (س): اولین زنی که دعوت پیامبر اسلام (ص) را پذیرفت و مسلمان شد.

امام علی (ع): به جای پیامبر (ص) در بستر خوابید تا ایشان را از حمله‌ی دشمنان حفظ کند.

معاویه: حکومت بنی امیه را تاسیس کرد.

حضرت ابوالفضل (ع): برادر امام حسین (ع) بود که در واقعه‌ی عاشورا به یاری ایشان شتافت.

ابوسفیان: سردسته‌ی مشرکان بود که با پیامبر (ص) مخالفت می‌کرد.

دکمه بازگشت به بالا