جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 94 سفر به کربلا (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 94

1- کاربرگه‌ی شماره‌ی 16 را انجام دهید.

کاربرگه شماره 16

جنگ صفین

متن درس را مطالعه کنید و سپس ستون‌های خالی را کامل کنید.

 

سپاه امام علی ع                                               سپاه معاویه        

 

1-پیروزی سپاهیان امام علی (ع) در جنگ قطعی شد

 

2-سپاهیان معاویه قرآن‌ها را بر نیزه‌ها کردند و فریاد زدند ما همه پیروی این کتابیم و نباید باهم جنگ کنیم
3-برخی از سپاهیان امام علی (ع) از جنگ دست کشیدند و قرار شد نماینده‌ای از دو سپاه انتخاب کنند. 4-معاویه عمرو عاص را که فردی حیله‌گر بود انتخاب کرد

 

5- برخلاف نظر امام علی (ع) ابوموسی اشعری را به نمایندگی انتخاب کردند 6-عمروعاص، ابوموسی اشعری را فریب داد
7-ابوموسی اشعری برکناری خلافت امام علی (ع) را اعلام کرد 8-عمروعاص زیر قول خود زد و اعلام کرد که معاویه خلیفه مسلمانان است.

 

 

 

دکمه بازگشت به بالا