آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 9 احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 9

فکر کنید و سه موقعیتی را که در آن دچار غم و اندوه شده‌اید، روی کاغذ بنویسید و به معلم بدهید. (خواندن پاسخ در کلاس اختیاری است).

  • مرگ پدربزرگ و عمه بر اثر بیماری
  • شهادت سپهبد قاسم سلیمانی
  • بیماری دوستم

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …