جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 84 بازگشت از سفر حج

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 84

4- چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر می‌کردند؟

زیرا نمی‌خواستند بت‌پرستی از بین برود چون از طریق بت‌پرستی برخی مردم سود کلانی می‌‌بردند و همچنان دوست داشتند با ظلم و ستم بر مردم حکومت کنند.

5- پیامبر (ص) در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتار می‌کرد؟ 

با مهربانی آن‌ها را به راه خدا و دین خدا دعوت می‌کرد.

6- رویدادهای زیر را به ترتیب روی خط زمان قرار دهید.

 

1.بعثت پیامبر                2. دعوت به اسلام به‌صورت پنهانی               3. دعوت پیامبر به‌طور آشکار

4 .هجرت گروهی از مسلمانان به حبشه                5 .اقامت در شعب ابی‌طالب

دکمه بازگشت به بالا