جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 8 احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 8

2- فکر کنید و جدول را کامل کنید.

چیزهایی که دیدن آن‌ها مرا شاد می‌کند  مثال: دیدن برنامه کودک

 دیدن انیمیشن و فیلم، دیدن سیمای پدر و مادر، دیدن دریا،   نگاه به قرآن و..

 چیزهایی که شنیدن آن‌ها مرا شاد می‌کند

 مثال: شنیدن صدای اذان، شنیدن صدای آب، شنیدن صدای   نوزاد، شنیدن لطیفه‌های بانمک، شنیدن آواز پرندگان، شنیدن   صدای موسیقی مورد علاقه و ..

کارهایی که انجام دادن آن‌ها مرا شاد می‌کند  مثال: کمک به پدر و مادر، کمک به دیگران، مسافرت کردن،   رفتن به پارک، دیدار دوستان، ورزش کردن و ..
موضوعاتی که وقتی به آن‌ها فکر می‌کنم شاد می‌شوم  مثال: شغل آینده، موفقیت در دوران تحصیل مثل شاگرد اول   شدن، خاطره‌های شاد و خنده‌دار گذشته و ..

 

4- فعالیت شماره 2 «به کار ببندیم» در صفحه 20 را انجام دهید.

2ــ کارهایی را که با انجام دادن آنها می‌توانید هر یک از اعضای خانواده‌تان را شاد کنید، روی یک برگه‌ی کاغذ بنویسید. روی برگه‌ی دیگری بنویسید که با انجام دادن چه کارهایی می‌توانید معلم و کارکنان مدرسه و همکلاسی‌هایتان را خوشحال کنید.

کارهایی که اعضای خانواده را شاد می‌کند: احترام به آن‌ها، موفقیت در مراحل تحصیلی، کمک به مادر در کارهای منزل

کارهایی که معلم و کارکنان و هم‌کلاسیمان را خوشحال می‌کند: احترام به آن‌ها، کمک به هم‌کلاسی‌هایمان در درس‌ها، تمیز نگه‌داشتن کلاس و مدرسه

دکمه بازگشت به بالا