آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 7 احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 7

1ــ هر یک از موقعیت‌های زیر چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟

الف) دوست صمیمیتان می‌خواهد از محله‌ی شما برود و در جای دیگری زندگی کند. (حس دلتنگی)

ب) در حال تماشای فیلم مورد علاقه‌تان هستید که برادرتان شبکه را عوض می‌کند. (حس عصبانیت)

پ) در حال رفتن به خانه هستید. در یک کوچه‌ی خلوت ناگهان صدای انفجار ترقه به گوشتان می‌خورد. (حس ترس)

ت) معلم به خاطر تلاش‌هایتان به شما، جایزه‌ی خوبی داده است. (حس شادی)

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …