جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 67 حرکت‌های کره زمین

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 67

1-  گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟ 

24 ساعت

2- جابه جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ باتوجه به آن‌چه تاکنون آموخته‌اید، توضیح دهید.

حرکت زمین، زمانی که زمین به دور خورشید می‌گردد یک نیمه آن به سمت خورشید قرار گرفته که آن‌جا و روز و نیمه دیگر که نور خورشید به آن نمی‌خورد شب است. با حرکت زمین این اتفاق تکرار می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا