جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 50 کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 50

2- میان وظایف اصلی حکومت‌ها و وظایفی که در نمودار بالا می‌بینید، چه شباهت‌هایی می‌توانید پیدا کنید؟

  • نوشتن قوانین و مقررات
  • رسیدگی به اختلاف‌ها و شکایات
  • انجام امور اجرایی
دکمه بازگشت به بالا