جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 49 کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 49

1- متن را بخوانید. فرض کنید که این گروه مدیر و معاونانی نداشت؛ در این صورت، چه مشکلاتی پیش می‌آمد؟

هرج و مرج و بی‌نظمی، سر و صدا در هنگام خواب، کثیف شدن محل اقامت، گم شدن وسایل و…

دکمه بازگشت به بالا