جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 41 راه‌ها و حمل و نقل (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 41

6- با پرس‌وجو از بزرگ‌ترها، چند نمونه از میوه‌ها یا سبزیجاتی را که در ناحیه‌ی شما تولید نمی‌شوند اما در بازار محل زندگی شما وجود دارند، نام ببرید.

انار، پرتقال، خرما، لیموشیرین و..

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …