جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 38 راه‌ها و حمل و نقل (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 38

1- پرس و جو کنید که پیش ازاختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل ونقل استفاده می‌کرده‌اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته‌اند.

گاری، درشکه، اسب و دوچرخه‌های ابتدایی که برای جابه‌جایی افراد و کالا فضا و سرعت مناسب نداشتند اما وسایل حمل و نقل امروزی مثل ماشین و اوتوبوس و قطار و کشتی و هواپیما هم سرعت و هم فضای کافی برای مسافران و کالاها دارند.

دکمه بازگشت به بالا