جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 36 نواحی صنعتی مهم ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 36

5- چرا در اطراف شهرهای بزرگ، صنایع مصرفی زیادی تأسیس می‌شود؟

برای دسترسی آسان‌تر به بازار مصرف و تسهیل رفت و آمد کارگران و کارمندان.

6- معیّن کنید کدام صنایع زیر مصرفی و کدام مادر هستند.

پتروشیمی (مادر)                   فرش (مصرفی)                      کفش (مصرفی)                قند و شکر (مصرفی)

فولاد (مادر)                          پارچه‌بافی (مصرفی)

7- به نقشه‌ی پراکندگی صنایع و معادن ایران توجه کنید. برای هریک از صنایع دو شهر را نام ببرید.

ماشین سازی: تبریز، اراک

ذوب آهن: اصفهان و اهواز

پتروشیمی: بندر امام خمینی و بندر ماهشهر

دکمه بازگشت به بالا