جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 31 منابع آب ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 31

10- فعالیت‌های شماره 1 و 2 «به‌کار ببندیم» صفحه 54 را انجام دهید.

1- به جدول مواردمصرف آب خانگی دریک روز توجه کنید. میزان متوسط مصرف آب یک روز حداکثر 150 لیتر برای هر نفر است. البته میزان مصرف در کشور ما بیش‌تر از این مقدار است.

الف) بیش‌ترین و کمترین میزان مصرف در چه مواردی است؟

بیش‌ترین که حدود 90 % است در حوزه کشاورزی و کمترین با 2 درصد صرف معادن و صنعت می‌شود.

ب) سه مورد را از جدول انتخاب کنید و برای هر مورد پیشنهادی بدهید که در نتیجه‌ی آن در مصرف آب صرفه جویی شود.

  • حمام: هنگامی که سر خود را با شامپو یا بدن خود را با شوینده‌ها می‌شوییم شیرآب را ببندیم تا آب زیاد مصرف نشود.
  • لباسشویی: از تمام ظرفیت لباسشویی برای شستن لباس‌ها استفاده کنیم نه برای چند لباس
  • ظرف شویی: از تمام ظرفیت ظرفشویی برای شست و شو استفاده کنیم.

11- چرا آب بعضی از رودهای کشور ما برای کشاورزی مناسب نیست؟

برخی رودها با گذر کردن از نمکزارها شور شده و برای کشاورزی مناسب نیستند. بعضی رودها فصلی هستند و در تمام فصول سال آب ندارند.

دکمه بازگشت به بالا