جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 29 منابع آب ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 29

باتوجه به نقشه‌ی پراکندگی رودهای‌ ایران به پرسش‌ها پاسخ دهید.

1- کدام رود به خلیج‌فارس می‌ریزد؟

اروند رود

2- کدام رودها به دریاچه‌ی ارومیه می‌ریزند؟

سیمینه رود، زرینه رود، تلخه رود

3- آبی که مردم شهر تهران مصرف می‌کنند، از کدام رودها تأمین می‌شود؟

رود کرج و رود جاجرود

4- سه رود را که به دریای خزر می‌ریزند، نام ببرید.

ارس، اترک، سفیدرود

5- رودهای کارون و زاینده‌رود از کدام شهرها عبور می‌کنند؟

اهواز و اصفهان

6- سفیدرود از به هم پیوستن کدام رودها به‌ وجود آمده است؟

قزل اوزون و شاهرود

دکمه بازگشت به بالا