جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 27 منابع آب ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 27

1- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محل زندگی‌تان، آب نباشد. چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده‌تان پیش می‌آید؟  به طور گروهی همفکری کنیدو فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید.

  • تشنگی
  • گرسنگی
  • گرمازدگی در تابستان
  • کثیف ماندن ظروف و وسایل
  • حمام و دستشویی نرفتن

2- درکتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته‌های دور، مهم‌ترین تمدن‌ها درکنار رودها به وجود آمده‌اند. چرا؟

زیرا در کنار رودها می‌توانستند کشاورزی کنند و به فعالیت‌های خود بپردازند و این امر سبب یک جا نشینی و در نهایت به وجود آمدن اولین تمدن‌ها شد.

دکمه بازگشت به بالا