جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 26 جمعت ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 26

به تصویرهای بالا دقت کنیدو پاسخ دهید.

9- الف) چه عواملی ممکن است موجب شودکه مردمی کمکان را ترک کنند و به جای دیگری مهاجرت کنند؟

کمبود آب، خشکسالی، کمبود درآمد، مشکلات سیاسی و اقتصادی و..

ب) چه عواملی باعث می‌شود مردم به یک مکان جذب شوند؟

کسب درآمد بهتر، شغل مناسب، دانشگاه، بیمارستان و فروشگاه‌های مجهز و …

10- به نظر شما چه کارها و برنامه‌هایی باید در ناحیه‌ی الف اجرا شود تا جمعیت در همان جا بماند و به ناحیه‌ی ب مهاجرت نکند؟ دو پیشنهاد ارائه بدهید. 

  • بخش اصلی نیاز آن‌ها در سرمین خودشان رفع شود تا نیازی به مهاجرت نباشد.
  • مشکلاتی که باعث مهاجرت شده رفع شود.

11- از پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ خود بپرسید آیا متولّد همین مکانی هستند که در آن زندگی می‌کنند،یا به آنجا مهاجرت
کرده‌اند. نتیجه را در کلاس به دوستانتان بگویید. 

نه‌خیر اهل آن مکان نیستند و به شهر مهاجرت کرده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا