جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 24 جمعت ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 24

6- باتوجه به نقشه‌ی صفحه‌ی رو به رو از ناحیه‌ی 2 و 3 چند شهر مثال بزنید.

ناحیه 2: ساری، انزلی و …

ناحیه 3: همدان، قزوین، ارومیه و…

7- با کمک معلم محل تقریبی زندگی خود را در روی نقشه با دایره‌ای مشخص کنید و بگویید جزء کدام نواحی جمعیتی ایران است.

استان آذربایجان غربی (ناحیه دوم)

8- هر چه از ناحیه‌ی مرکزی ایران به سمت کوهپایه‌های البرز و زاگرس پیش برویم، تعداد شهرها و روستاهای پر جمعیت، بیش‌تر می‌شود یا کمتر؟ چرا؟

تعداد شهرها و روستاها زیاد می‌شود چون در این ناحیه آب و هوای مناسبی وجود دارد معادن مختلف و خاک آبرفتی است.

دکمه بازگشت به بالا