جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 19 من عضو گروه هستم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 19

8- در مدرسه‌ی شما، نمایندگان دانش‌آموزان چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده‌اند؟ در این‌باره پرس‌وجو کنید.

نمایندگان دانش‌آموزان در شورا توسط خود دانش‌آموزان با رای گیری انتخاب می‌شوند.

9- آیا تاکنون با نماینده‌ی خود صحبت کرده‌اید یا موضوعی را با او در میان گذاشته‌اید که در شورا مطرح کند؟

بله بازدید از اماکن فرهنگی و علمی آموزشی و اردوی دانش‌آموزی

10- الف) به نظر شما، نماینده‌ی دانش‌آموزان در شورای دانش‌آموزی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

باهوش و با استعداد باشد، انتقادپذیر باشد، به همه دانش‌آموزان توجه کند، مهربان باشد، مودب باشد و احترام بگذارد.

ب) انتظارات شما از نماینده و شورا چیست؟ 

به حرف‌های دانش‌آموزان خوب گوش کند و درخواست‌های دانش‌آموزان را به مسئولان مدرسه و معلمان برساند و با احترام با دیگران رفتار کند.

11- فعالیت‌های شماره 3 و 4 «به کار ببندیم» را اجرا کنید.

 4) با تعدادی از دوستانتان یک گروه همدلی در یک موضوع تشکیل دهید (برای مثال، همدلی با کودکان دچار سرطان، همدلی با کودکان فلسطینی و همدلی با کودکان بی بضاعت). سپس با همفکری یکدیگر، هدف‌ها و فعالیت‌هایی برای این گروه در نظر بگیرید. آن فعالیت‌ها را انجام دهید و به معلم گزارش دهید.

نام گروه: همه باهم                                                نام اعضای گروه: مهسا، زینب، سمانه
 هدف گروه: همدلی و کمک به بچه‌های سرطانی
 مقررات گروه: همه باید در زمان معین کارهای خود را انجام دهند و موجب اخلال در کار دیگر اعضای گروه نشوند.
 وظیفه هر یک از اعضای گروه:

  1. مهسا: هماهنگی با بخش کودکان سرطانی برای دیدار و اجرا کردن برنامه برای آن‌ها
  2. زینب: هماهنگی با گروه‌های اجرا
  3. سمانه: خرید وسیله مثل کتاب و مدادرنگی و دفتر و کتاب و… برای بچه‌ها
دکمه بازگشت به بالا