جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 15 همدلی با دیگران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 15

2- نمونه‌هایی از همدلی خود با اعضای خانواده، همکلاسی‌ها و دیگران را در کلاس توضیح دهید.

  • سعی کنیم نیاز‌ها و توانمندی‌های اعضای خانواده خود را درک کنیم.
  • در لحظات مختلف سعی کنیم خود را جای آن‌ها بگذاریم.
  • در هنگام ارتباط با پدر و مادر و سایر اعضای خانواده با تمام وجود به حرف‌های طرف مقابل گوش کنیم.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …