جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 108 کشورگشایان بی‌رحم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 108 

2- چرا مغول‌ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید.

  1. حکومت ایران ضعیف شده بود و همه جا اختلاف و هرج و مرج وجود بود.
  2. قبایل مغول با کمبود غذا روبه رو بودند و زندگی خود را از راه غارت یا هجوم به سرزمین‌های دیگر به دست می‌آوردند.
  3. واقعه اترار بهانه‌ای برای حمله چنگیزخان به ایران شد.

3- به نظر شما، اگر ماجرای شهر اترار رخ نمی‌داد، باز هم مغول‌ها به ایران حمله می‌کردند؟ چرا؟

قوم چنگیزخان و مغول‌ها بسیار بی‌رحم بودند و ماجرای شهر اترار بهانه‌ای بود تا به ایران حمله کنند اگر این اتفاق نمی‌افتاد مغول‌ها به هر طریقی که شده با بهانه‌های دیگر به ایران حمله می‌کردند.

4- حمله‌های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی (نتایجی) برای ایران داشت؟ توضیح دهید.

بسیاری از شهرها و روستاهای ایران به ویرانه تبدیل شدند و بسیاری از مردم کشته و حکومت‌های محلی از بین رفتند.

دکمه بازگشت به بالا