جواب مطالعات اجتماعی پنجم صفحه 10 احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 10

6- الف) در هر یک از موقعیت ‌های زیر اگر افراد نترسند، چه اتفاقاتی ممکن است بیوفتد؟ توضیح دهید.

  • کودکی دستش را در لانه‌ی زنبور فرو ببرد: زنبورها دست کودک را نیش می‌زنند.
  • حمید بخواهد با تشویق دوستش از یک جای بلند بپرد: ممکن است قسمتی از بدنش آسیب بزند و دچار شکستگی شود.
  • فردی در وسط خیابان بدود یا روی ریل راه‌آهن بایستد: احتمال دارد که قطار یا ماشین او را نبیند و تصادف کنند و فرد آسیب ببیند.
  • دانش‌آموزی در خیابان به حرف فرد غریبه‌ای گوش بدهد و همراه او برود: ممکن است آن فرد دزد باشد و به دانش‌آموز صدمه بزند.

ب) آیا در موقعیت‌های بالا، ترس به‌جاست؟ چرا؟

بله ترس کاملا طبیعی است. اگر این کارها را انجام ندهیم و مراقب باشیم می‌توانیم از آسیب جلوگیری کنیم.

پ) به نظر شما، آیا درست است به کسی که ترس به‌جا دارد، ترسو بگویند؟ چرا؟

نه خیر زیرا خداوند این نوع ترس را برای مقابله با خطر در وجود ما قرار داده است.

دکمه بازگشت به بالا