آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 96 جاذبه‌های گردشگری ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 96

3- آیا تاکنون صلوات خاصه امام رضا را شنیده‌اید؟ چه احساسی نسبت به آن دارید؟

بله شنیده‌ام، احساس دلتنگی و شوق برای دیدن حرم و احساسی سرشار از آرامش و شعف

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …