آخرین خبرها

جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 92 گردشگری چیست؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 92

5- فرض کنید فصل تابستان است و عدۀ زیادی مسافر به شهر یا روستای محل زندگی شما سفر کرده‌اند. شما برای کسب درآمد چه شغل‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟ خود شما دوست دارید چه شغلی در این زمینه داشته باشید؟

شغل‌هایی که وابسته به گردشگری باشد مانند: رستوران داری، راهنمای گردشگران، هتل داری و کارکردن با تاکسی‌های مخصوص گردشگران و….

من دوست داشتم رستوران دار باشم.

حتما ببینید

جواب مطالعات اجتماعی نهم صفحه 8 مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 8 7- مردم بندرعباس برای اینکه در جهت قبله قرار …