جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 80 منابع آب و خاک

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 80

3- میانگین بارش سالانه کشور ما حدود 230 میلیمتر است. روی نمودار مقابل این میانگین را با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 

با توجه به نمودار چون ایران دارای بارش کم در طول سال است و جزء کشورهای کم باران است باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.

دکمه بازگشت به بالا