جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 79 منابع آب و خاک

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 79

1- همفکری کنید و روی یک کاغذ بنویسید مردم در چه فعالیت‌هایی (در منزل، شهر، روستا، مدرسه و…) از آب استفاده می‌کنند؟ فهرست خود را در کلاس بخوانید. 

شستن ظروف، شستن لباس، حمام، دستشویی، غذا پختن، نوشیدن، نظافت خانه، آب کولر، آبیاری باغچه و ….

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 79

2- به شکل چرخه   (گردش) آب درطبیعت توجه کنید ومقابل اعداد 1 تا 5،هر مرحله را توضیح دهید.

  1. آب سطح دریاچه بر اثر تابش نور خورشید تبخیر شده و به بالا حرکت می‌کند.
  2. بخارهای آب در کنار هم قرار گرفته و ابر را به وجود می‌آوردند.
  3. ابرها متراکم و سرد شده و شروع به بارش می‌کند.
  4. بارش بر سطح زمین آب‌های جاری یا روان آب‌ها را به راه می‌اندازد.
دکمه بازگشت به بالا