جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 76 جمعیت ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 76

5- با توجه به اعداد جدول، تراکم جمعیت را در استان‌های البرز و سیستان و بلوچستان (به عنوان نمونه) حساب کنید و بنویسید. تراکم جمعیت در استان شما چقدر است؟ تراکم جمعیت در کدام استان بیشتر است؟

تراکم (نفر در کیلومتر مربع) مساحت (کیلومتر مربع) جمعیت (نفر) استان
15.3 181785 2534327 سیستان و بلوچستان
529.4 5125 2412513 البرز
87.3 37059 3265000 آذربایجان غربی

 

دکمه بازگشت به بالا