جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 68 حفاظت از زیستگاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 68

3- کاریکاتور این درس در صفحۀ 65 چه پیامی دارد؟ توضیح دهید.

هدف طراح آلودگی محیط زیست توسط حیوانات است. همانگونه که ما راضی به آلوده شدن محیط زیست توسط حیوانات نیستیم حیوانات هم راضی به آلوده شدن محیط زیست توسط ما نیستند پس ما هم باید مراقب محیط زیست خود و حیوانات باشیم.

4- به چند گروه تقسیم شوید.
هر گروه با راهنمایی معلم به قرآن کریم مراجعه کنید و این آیات را پیدا کنید و معنی آن‌ها را در کلاس بخوانید و با هم دربارۀ پیام آیه گفت و گو کنید.

سوره انعام آیه 99: و هم اوست خدایی که از آسمان آبی فرو بارید پس هر نبات را بدان رویاندیم و سبزه‌ها را از زمین برون آوردیم و از آن سبزه‌ها دانه‌هایی که بر روی هم چیده شده بیرون آریم و از شکوفه نخل خوشه‌هایی است به هم پیوسته، و باغهای انگور و زیتون و انار که برخی شبیه و برخی نامشابه به هم است (خلق کنیم)، شما در آن باغها هنگامی که میوه آن پدید آید و برسد (با چشم تعقل) بنگرید، که در آن آیات و نشانه‌هایی (از قدرت خدا) برای اهل ایمان هویداست.

سوره یس آیات 32 تا 35 :و قطعا همه آنان در پيشگاه ما احضار خواهند شد و زمين مرده برهانى است براى ايشان كه آن را زنده گردانيديم و دانه از آن برآورديم كه از آن مى ‏خورند و در آن [زمين] باغهايى از درختان خرما و تاك قرار داديم و چشمه ‏ها در آن روان كرديم تا از ميوه آن و [از] كاركرد دستهاى خودشان بخورند آيا باز [هم] سپاس نمى‏ گزارند.

سوره هود آیه 60: و آنها به لعن خدا هم در حیات دنیا و هم در قیامت گرفتار گردیدند، آگاه باشید که قوم عاد به خدای خود کافر شدند، بدانید که قوم عاد، امت هود از رحمت خدا دورند.

سوره الرحمن آیات 10 تا 12: و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرّر فرمود که در آن میوه‌های گوناگون و نخل خرمای با پوشش برگ و شکوفه و غلاف است و هم حبوبات متنوع که دارای برگ و گل است و نیز ریاحین است.

فهرست سوره‌های قرآن را بررسی کنید و تعدادی از سوره‌هایی را که به‌ نام یک گیاه یا جانور است، بیابید.

بقره (گاو ماده)                  نمل (مورچه)                نحل (زنبور عسل)                  عنکبوت                     فیل

تین (انجیر)

دکمه بازگشت به بالا