جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 52 ایران، خانه ما

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 52

3- مردم چگونه می‌توانند با مشارکت خود، مسئولین اداره شهر یا روستا را، برای حفاظت شهر یا روستا یا وظایف دیگر شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها، یاری رسانند؟

از ریختن زباله در کوچه و خیابان خودداری کنیم، زباله‌ها را قبل از ساعت معینی که شهرداری جمع آوری می‌کند بیرون بگذاریم، اگر در پارک لوازم ورزشی و تفریحی گذاشته شده از آن‌ها درست استفاده کنیم، گل‌های پارک‌ها و فضای سبز را نچینیم و…

دکمه بازگشت به بالا