جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 50 ایران، خانه ما

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 50

1- کاربرگۀ شمارۀ (3) را برای آشنایی بیشتر با تقسیمات کشوری در کلاس کامل کنید.

کاربرگه شماره 3

آشنایی با تقسیمات استان

با راهنمایی و کمک معلم، نقشه تقسیمات سیاسی (کشوری) استان محل زندگیتان را پیدا کرده ، رونوشت بگیرید و در این محل بچسبانید. سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

عکس: شهر ارومیه

 

 

_ استان شما چند شهرستان دارد؟ با شماره مشخص کنید.

1- ماکو          2- چالدران                3- خوی                4- سلماس                5- ارومیه                  6- اشنویه

7- نقده          8- میاندوآب              9- پیرانشهر           10- سردشت              11- مهاباد                12- بوکان

13- شاهین دژ                              14- تکاب              15- چایپاره                  16- شوط                 17- پلدشت     

 

_ مرکز استان شما کدام شهر است؟

ارومیه

_ بزرگترین شهرستان و کوچک ترین شهرستان استان شما کدام است؟

بزرگ‌ترین: ارومیه                               کوچک‌ترین: شوط

_ شهر یا روستایی که شما در آن زندگی می‌کنید در کدام شهرستان این استان واقع شده است؟ 

شهر خوی

_ نام کدام استان‌ها با نام مرکز آن استان‌ها، مشابه است؟ 

تهران، یزد، کرمان، زنجان، قزوین، سمنان، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، قم، کرمانشاه، همدان

دکمه بازگشت به بالا