جواب مطالعات اجتماعی هفتم صفحه 47 من کجا زندگی می‌کنم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 47

5- اگر بخواهید از میدان انقلاب به تقاطع کارگر شمالی و بلوار کشاورز بروید، چه مسافتی (چند متر) را باید طی کنید؟

این فاصله روی نقشه حدود 4 سانتی متر است که این چهارسانتی متر بر اساس مقیاس خطی برابر 800 متر روی زمین است.

6- اگر بخواهید از میدان انقلاب تا چهارراه فلسطین بروید چند متر را طی می‌کنید؟ چند کیلومتر؟

فاصله در نقشه 5 سانتی متر است که بر اساس مقیاس خطی برابر با 1000 متر یعنی یک کیلومتر است.

دکمه بازگشت به بالا